Pobyty dzienne

Pobyty dzienne to tzw. rehabilitacja pulmonologiczna w warunkach subterraneoterapii, czyli autorski program Uzdrowiska Kopalnia Soli „Wieliczka” prowadzony w komorach położonych 135 metrów pod ziemią. Zasadniczym celem rehabilitacji jest poprawa jakości życia chorych, zależna przede wszystkim od zmniejszenia nasilenia objawów choroby i stłumienia lęku związanego z dusznością. Ma formę aktywną, opartą na nowoczesnej gimnastyce oddechowej. Główny jej zakres polega na codziennym aktywnym przebywaniu kuracjuszy w specyficznym leczniczym mikroklimacie i uczestniczeniu w zabiegach fizjoterapeutycznych.

W trakcie indywidualnych oraz grupowych konsultacji zarówno lekarskich, jak i pielęgniarskich oraz fizjoterapeutycznych, prowadzona jest także edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, która służy przede wszystkim poprawie jakości życia oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacji zaostrzenia choroby, stanach remisji i nawrotu.


Warto wiedzieć

 • Leczeniu subterraneoterapią poddawane są osoby od 14-go roku życia oraz dzieci w wieku 4 – 13 lat pod opieką osoby dorosłej.
 • Warunkiem uczestnictwa jest: wysłanie zapytania poprzez e-mail i wpłacenie zaliczki po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia oraz zapoznanie się z przeciwwskazaniami przebywania w solnych wyrobiskach Kopalni.
 • Zjazdy rehabilitacyjno – lecznicze,  prowadzone są pod stałą opieką lekarza i fizjoterapeuty i trwają 6 h dziennie.
 • Kuracjusze powinni w dniu rozpoczęcia pobytu dostarczyć aktualne wyniki badań: mocz, morfologia, (ważne 1 miesiąc), RTG klatki piersiowej (ważne 2 lata) i EKG (ważne 3 miesiące).
 • Zalecamy wcześniejszą rezerwację telefoniczną lub drogą mailową KONTAKT.


Dla Pacjenta

Program rehabilitacji pulmonologicznej jest każdorazowo indywidualnie opracowywany dla każdego kuracjusza i obejmuje:

 • edukację w zakresie podstawowej wiedzy na temat choroby,
 • nowoczesną gimnastykę oddechową: ćwiczenia kontroli oddechu, korekcji wzoru oddechowego, naukę oddychania torem przeponowym, trening mięśni oddechowych, zabiegi toalety drzewa oskrzelowego,
 • ćwiczenia relaksacyjno-ruchowe, aerobik.

Ponadto kuracjuszom oferuje się również za dodatkową odpłatnością:

 • inhalacje (nebulizacje) solankowe lub lekowe,
 • zwiedzanie zabytkowej trasy turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”.

Pacjenci są na miejscu poddani stałej opiece:

 • lekarskiej - lekarze ze specjalizacją: pulmonologia lub rehabilitacja medyczna, lub otolaryngologia lub choroby wewnętrzne lub balneoklimatologia,
 • fizjoterapeutycznej,
 • pielęgniarskiej.

Stały dyżur medyczny po zakończonych zabiegach w Kopalni i wyjeździe na powierzchnię sprawują lekarze dyżurni w SPZLO na ul. Szpunara w Wieliczce.

 

Cele rehabilitacji

 • poprawa sprawności funkcjonowania układu oddechowego,
 • zmniejszenie objawów alergii sezonowej.
 • poprawa samopoczucia i zmotywowanie do aktywnej i systematycznej rehabilitacji układu oddechowego,
 • nabycie niezbędnej wiedzy dotyczącej istoty choroby,
 • nauczenie samodzielnego wykonywania zaleconych ćwiczeń oddechowych oraz zabiegów toalety drzewa oskrzelowego,
 • umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego.
 

Wskazania

 • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
 • nawracające choroby nosa, zatok, gardła i krtani,
 • przewlekłe zapalenia oskrzeli i płuc,
 • schorzenia o podłożu alergicznym,
 • astma oskrzelowa.
 

Przeciwwskazania

 • aktywna choroba nowotworowa lub przebyta przed upływem 5-letniej karencji,
 • pierwotne lub wtórne niedobory odporności,
 • choroby zakaźne w trakcie aktywności klinicznej, ostrej i przewlekłej (nosicielstwo nie jest przeciwwskazaniem),
 • poważne uszkodzenie narządu ruchu uniemożliwiające samodzielne poruszanie się,
 • ciężka niewydolność oddechowa i krążeniowa ograniczająca sprawność życiową do spoczynkowego trybu życia,
 • zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe m. in. w przebiegu chorób zakaźnych, urazów,
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zabieg chirurgiczny lub uraz klatki piersiowej, jamy brzusznej, twarzoczaszki, mózgu lub okolic gałki ocznej,
 • niedawno (do 6 miesięcy) przebyty zawał serca lub udar mózgu,
 • tętniaki naczyń mózgowych i aorty,
 • ciężkie wady zastawkowe serca,
 • zdiagnozowane zaburzenia rytmu serca grożące utratą przytomności,
 • nieregulowane lekami nadciśnienie tętnicze, skazy krwotoczne,
 • choroby psychiczne zwłaszcza klaustrofobia,
 • choroby reumatyczne przebiegające z zajęciem układu kostno-stawowego,
 • padaczka przebiegająca w formie napadów ogniskowych z zaburzeniami świadomości oraz napadów ogniskowych przechodzących w obustronnie toniczno-kloniczne,
 • ciąża.
 
Światowe dziedzictwo


facebook

Serwis internetowy „Kopalnia Soli „Wieliczka” wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają i ułatwiają Ci korzystanie z jego zasobów. Korzystając z serwisu wyrażasz jednocześnie zgodę na wykorzystanie plików cookies. Szczegółowe informacje znajdziesz w zakładce Zastrzeżenia Prawne.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia